Oppdrag

Private arrangement

Årsdager, bedrifts turer ol.

Flatanger

Naturlige destinasjoner for dagsturer med utgangspunkt i Flatanger vil være:

 • Gjeslingan
 • Nordøyan
 • Ytre Vikna

Kveldstur/dagstur med servering. Eksempler:

 • Villa (Villa fyr)
 • Sørgjæslingan

Steinkjer

Med utgangspunkt i Steinkjer tar vi dagsturer på:

 • Beitstadfjorden
 • Trondheimsfjorden

Kveldstur/dagstur med servering. Eksempler:

 • Fra Bogakaia til Skarnsundbrua
 • Heldagstur til Trondheim ca 12 timer

Lange rundturer med servering

 • Steinkjer - Flatanger
 • Flatanger - Steinkjer

Buss settes opp enten før eller etter båtturen. Varighet ca 11 timer med båt, i tillegg kommer bussturen.

Disse turene blir annonsert på forhånd i lokale aviser.

Oppdrag ved «dager»

Oppdrag ved dager.